Gessel Open Air 2013 afgelast

Hallo bezoeker(s),

Zoals een aantal van jullie weten heeft in september 2012 Partyboerderij het Draaiboompje (onze toenmalige partner) de samenwerking met Gessel Open Air opgezegd. Dit omdat onze organisatie verder wilde gaan als stichting om zo eventuele risico’s, die grote evenementen met zich meebrengen, te kunnen beheersen. .

Dit bleek voor onze partner reden om de samenwerking te beëindigen, ongetwijfeld uit zakelijke overweging en de zorg om inkomsten te verliezen. De doelstelling van Gessel Open Air is daar in tegen altijd non-profit geweest.

In de weken die daarop volgden hebben we, in een nieuwe opzet, de aanvraag voor vergunning ingediend.

Er was een ander geschikt terrein gevonden en we zijn ‘n prettige en constructieve samenwerking aangegaan met een nieuwe horecaondernemer.

De gemeente Oisterwijk heeft echter pas op 19 januari jl besloten de vergunning aan Gessel Open Air 2013 definitief toe te kennen, dit welgeteld 3 weken voor carnaval.

Het besluit tot instemming op deze late termijn én alle strubbelingen, hebben ons helaas genoodzaakt het evenement af te gelasten.

We achten het onmogelijk om in de korte periode, waarin nog zo veel moet gebeuren, de kwaliteit en veiligheid, zoals jullie die van ons gewend zijn tijdens Gessel Open Air, te kunnen waarborgen.

Dit alles heeft tot dit zware, maar onvermijdelijke, besluit geleidt.

Het een en ander houdt niet in dat Stichting Gessel Open Air stopt met het organiseren van evenementen!
Houd daarom de website en social media goed in de gaten!

Tot slot willen wij iedereen bedanken die de afgelopen 5 jaar onze evenementen hebben bezocht, want Gessel Open Air  is vooral door júllie een groot succes geweest.

We wensen jullie dan ook veel plezier bij de andere pleinfeesten.